Ιστορικό Εταιρίας

Η εταιρία μας,Ν. Βαζαίος & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ελληνικά Αυγά, είναι μια νεανική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2012  από τον Νίκο Βαζαίο με πολλές δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική πτηνοτροφία.

Φιλοδοξία της επιχείρησής μας είναι η ανάπτυξη σύγχρονων και κερδοφόρων  δραστηριοτήτων προάγοντας με καινοτόμες ιδέες τομείς της μοντέρνας και βιώσιμης πτηνοτροφίας.

Η έδρα μας είναι στα Μέγαρα της Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή Νέα Δάφνη 50 χλμ δυτικά της πόλης της Αθήνας και 10 χλμ βορειοδυτικά της πόλης των Μεγάρων

H Ν. Βαζαίος & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ελληνικά Αυγά πτηνοτροφικές επιχειρήσεις έχει σύγχρονη δομή, διοίκηση και διάρθρωση των υπηρεσιών της. Κύριο μέλημα μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της παραγωγής και των υπηρεσιών μας μέσα από την στρατηγική θέση μας,  την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων μας με άξονες ανάπτυξης το κλίμα, την ήπια ενέργεια, το περιβάλλον, τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους μας.

Η εταιρία μας συμμετέχει δραστήρια  σε φορείς και οργανώσεις όπως:

Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Συνδέσμους & Κλαδικές Ενώσεις της Ελληνικής & Παγκόσμιας Πτηνοτροφίας.

Επίσης αντιπροσωπεύουμε  στην Ελλάδα διεθνείς Οίκους κατασκευαστές εξοπλισμών & αυτοματισμών για την παγκόσμια πτηνοτροφία  και συμμετέχουμε ανελλιπώς σε συνέδρια και διεθνείς κλαδικές εκθέσεις.

Κοινωνικά δίκτυα: