Αυγά Βιολογικής Γεωργίας – “Οrganic”

organic

(6-άδα, 10-άδα, 12-άδα / κιβώτιο)

 Πιστοποιημένα από τον Οργανισμό Πιστοποίησης “ΔΗΩ”, με ημερομηνία  παραγωγής-ημερομηνία λήξης, κωδικό αριθμό Κέντρου ωοσκόπησης-αυγοδιαλλογής, σε πλαστική & χάρτινη  συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον.

Κοινωνικά δίκτυα: